Geocachen voor de kleine heivlinder

op .

geocachingOp een zaterdag in maart gingen onder leiding van de Vlinderstichting en Staatsbosbeheer ruim 100 geocachers aan de slag voor vlinders op het Kootwijkerzand. Er werden werkzaamheden verricht die de beschermde kleine heivlinder, die in dit gebied leeft, ten goede komen. Geocaching is een buitenactiviteit waarbij mensen met GPS op zoek gaan naar caches (schatten). Aangezien heel veel van die caches in de natuur verborgen liggen, doen geocachers graag iets terug voor de natuur. De kleine heivlinder is een van de zeldzaamste dagvlinders van Nederland. De achteruitgang heeft vooral te maken met het dichtgroeien van stuifzanden. Zo verdwijnt het leefgebied van deze bijzondere vlinder. Daarom werd er jonge opslag verwijderd en open plekken gemaakt in het stuifzand. Zodat de kleine heivlinder zich thuis blijft voelen op het Kootwijkerzand.

Jan Wolkers, Tarzan van de schapen

op .

wolkerstarzanSchrijver, kunstenaar en natuurliefhebber Jan Wolkers droomde als kleine jongen al van Texel. Het Verkade-album van Jac. P. Thijsse over Texel diende als inspiratiebron. Zijn biograaf, Onno Blom, heeft die liefdesgeschiedenis tussen Wolkers en het eiland nu beschreven in het boek De Tarzan van de schapen. Wolkers kwam er voor het eerst in de jaren zestig, en vond er het verloren paradijs van zijn jeugd terug. In 1980 vestigde hij zich op het eiland en bleef er wonen tot zijn laatste dag. Schrijver en biograaf Onno Blom heeft voor dit boek gebruik gemaakt van veel nieuw en niet eerder gepubliceerd materiaal uit Wolkers’ dagboeken en persoonlijke archief. Het boek is een ode aan Texel waar Jan Wolkers’ liefde voor de natuur tot volle bloei kwam.

Samen met Onno Blom ben ik voor Vroege Vogels teruggegaan naar de bijzondere plekken op Texel uit Wolkers' leven: de plek waar hij o.a. Turks Fruit schreef, de slufter en Pomona, het huis aan de Rozendijk waar Wolkers' weduwe Karina nog steeds woont.